பதாகை

அம்சங்கள் & விருப்பங்கள் துணை நிரல்கள்

  • பை அம்சங்கள் மற்றும் விருப்பங்கள்

    பை அம்சங்கள் மற்றும் விருப்பங்கள்

    பேக்கேஜிங் பையில் காற்று வால்வு போன்ற பல்வேறு பகுதிகள் உள்ளன, இது பொதுவாக காபி பேக்கேஜிங் பையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது உள்ளே இருக்கும் காபியை "சுவாசிக்க" முடியும்.உதாரணமாக, மனித உடலின் நிலையான கைப்பிடி வடிவமைப்பு பொதுவாக ஒப்பீட்டளவில் கனமான பொருட்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பேக்கேஜிங் மீது.